Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κρήτη

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη (Γ΄Γυμνασίου 2023-24)

Εκδρομή στην Κρήτη 13-17/4/2024