Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου.
Οι εγγραφές μαθητών γίνονται υπηρεσιακά, μέσω των σχολείων.
Οι νέοι μαθητές και μαθήτριες είναι απαραίτητο να προσκομίσουν
κατάλληλα συμπληρωμένο από ιατρό το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
(Α.Δ.Υ.Μ.), ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής. Το έντυπο αυτό πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο έως 10
Οκτωβρίου και ισχύει για τρία σχολικά έτη.
Εάν δεν κατατεθεί έγκαιρα, καταχωρίζονται απουσίες στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

ΑΔΥΜ