Συνάντηση με την Παιδαγωγικά υπεύθυνη κ. Κοκκαλιάρη Μαγ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 μια πρώτη επαφή γνωριμίας του Συλλόγου Διδασκόντων με τη νέα Σχολική Σύμβουλο Μαθηματικών (ΠΕ03) κ. Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, που θα είναι και Παιδαγωγικά υπεύθυνη για το σχολείο μας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με όλους τους συναδέλφους να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν ενεργά σε μια συζήτηση για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου κατά τη νέα σχολική χρονιά. Δημιουργήθηκε η βάση για μια κουλτούρα συνεργασίας με τη νέα παιδαγωγικά υπεύθυνη για την οικοδόμηση κουλτούρας βελτίωσης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση με επιμέλεια όλων των διδασόντων /σων.