Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε σχολείο της περιοχής, μεσημεριανές ώρες,
μετά το κανονικό πρόγραμμα διδασκαλίας.
Δήλωση γονέα για συμμετοχή.

Υπεύθυνη δήλωση για ενισχυτική διδασκαλία

Από τη Διεύθυνση του 5ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου.