Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου.


Το 5o γυμνάσιο Παλ. Φαλήρου είναι ένα σχολείο με 313 μαθητές, με τέσσερα τμήματα
Γενικής Παιδείας στην α & β τάξη και πέντε (5) στη γ΄τάξη.
Το σχολικό έτος 2022-2023 απασχολούνται 39 εκπαιδευτικοί , η μεγάλη πλειοψηφία με πάνω
από 20 έτη υπηρεσίας και με αυξημένα προσόντα.
Το διοικητικό έργο ασκείται από μια εκπαιδευτικό που προσφέρει διοικητικό έργο, δυο υποδιευθυντές κι έναν
Διευθυντή. Λειτουργεί σε μια βάρδια και δε συστεγάζεται με άλλη σχολική μονάδα. Λειτουργεί Τμήμα Ένταξης,
παράλληλη στήριξη, ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης που αποτελείται από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο
ενώ είχαμε και νοσοκομειακό προσωπικό για την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων.
Υπάρχουν 15 αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερα εργαστήρια και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, με
διαμορφωμένη σκηνή και 120 θέσεις καθημένων. Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν βιντεοπροβολείς και η/υ με
σύνδεση wifi για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπάρχουν ακόμη βιβλιοθήκη και εξοπλισμένα
εργαστήρια: η/υ, μουσικής, καλλιτεχνικών, φυσικής , τεχνολογίας, και χημείας ενώ σε μια που λειτουργεί
κοινόχρηστα υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός και λειτουργεί ομάδα ρομποτικής με 3d printer. Ακόμη
λειτούργησε φέτος ειδική αίθουσα συνεδριών για την ΕΔΥ και το Ιατρείο.
Η τηλεφωνική γραμμή υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Σύζευξις ενώ υπάρχουν και 13 κοινόχρηστα tablet για
την κάλυψη μαθητικών αναγκών.
Το σχολείο μας, όπως και κάθε άλλο σχολείο, λειτουργεί σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα
κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, έχοντας ιδιαιτερότητες, που το διαφοροποιούν
ενδεχομένως και από ένα σχολείο που βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά του. Αυτό αφορά τόσο τους/τις
εκπαιδευτικούς όσο και τις οικογένειες μαθητών και μαθητριών που αποτελούν ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό που
απαρτίζεται από πληθυσμούς πολυποίκιλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και μορφωτικών
χαρακτηριστικών. Σε κάποια σημεία οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι πιο έντονες.
Κρίνουμε όμως ότι η ποσοτική έκφραση αυτών των ιδιαιτεροτήτων, με τη τετραβάθμια κλίμακα, συσκοτίζει τον
τεράστιο πλούτο της πραγματικότητας κάθε σχολείου και οδηγεί σε έωλες ιεραρχήσεις και κατηγοριοποιήσεις
που αποπροσανατολίζουν τον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση. Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι η
ενδεχόμενη αξιοποίηση της όποιας ποσοτικοποίησης στην οποία οφείλουμε να προχωρήσουμε εξαιτίας της
υποχρεωτικής ποσοτικής αποτύπωσης στην εφαρμογή αυτή δεν έχει καμία επιστημονική εγκυρότητα, σε καμία
περίπτωση δεν εκφράζει την πραγματική επιστημονική και επαγγελματική μας κρίση.