ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
διοργανώνουν επιμορφωτική-επιστημονική ημερίδα

Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Κεντρικές Ομιλίες-Καλές Πρακτικές

Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστημίου 30-Προπύλαια

Βιωματικά Εργαστήρια

Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Κτίριο Νομικής Σχολής)

Σόλωνος 57, Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα μεταβείτε στο link:

http://www.iep.edu.gr/el/dilosi-symmetoxis

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (150 άτομα).

Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε ένα από τα εργαστήρια θα παραμείνει ενεργή μέχρι και δέκα (10) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της ημερίδας. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε εργαστήρι είναι είκοσι πέντε (25) άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η χρήση ουσιών αλλά και η εξάρτηση από το διαδίκτυο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία απασχολεί έντονα τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών και την εκπαιδευτική λειτουργία, συνδέεται με άλλες συμπεριφορές

υψηλού κινδύνου και συνήθως κλιμακώνεται βάζοντας σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την ίδια την ύπαρξη των παιδιών.

H εξάρτηση δεν είναι ασθένεια. Είναι το σύμπτωμα πίσω από το οποίο βρίσκεται ένας ιδιαίτερος για κάθε άνθρωπο συνδυασμός από αιτίες, κυρίως ψυχολογικές και κοινωνικές. Η πρόληψη στοχεύει στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για εξαρτητικές μορφές συμπεριφοράς. Η ημερίδα ακολουθεί μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση, μέσα από την οποία είναι δυνατό να αναδειχθούν οι ρίζες του προβλήματος και να υποστηριχθεί ολοκληρωμένα το παιδί και ο/η έφηβος, σε μια προσπάθεια να συμμετάσχει ενεργητικά στη διαδικασία της προσωπικής του/της ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και αλλαγής.

Η οικονομική κρίση συνδέεται με αύξηση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, αύξηση των αυτοκτονιών, της κατάθλιψης και των εθισμών. Στον τομέα των εξαρτήσεων παρατηρείται άνοδος της ένδειας, της αστεγίας και του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των χρηστών, ενίσχυση των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως η ενέσιμη χρήση ουσιών, η κοινή χρήση σύριγγας, η πολυτοξικομανία κ.ά. Συγχρόνως, νέες, πιο οικονομικές αλλά πολύ επικίνδυνες ουσίες όπως το shisha κάνουν την εμφάνισή τους στην εγχώρια παράνομη αγορά. Επιπλέον, σε άνοδο φαίνεται να βρίσκονται άλλες μορφές εξάρτησης, όπως τα τυχερά παιχνίδια, ο στοιχηματισμός, ο αλκοολισμός και η παθολογική ενασχόληση με το διαδίκτυο.

Στόχο της ημερίδας αποτελεί η επιμόρφωση και η ουσιαστική ενημέρωση αναφορικά με τις εξαρτήσεις στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων που θα υποβοηθήσουν τη συγκρότηση Δικτύων ανάμεσα στα σχολεία και στους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και αρμόδιους φορείς και παράγοντες εκτός σχολείου, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αλληλοϋποστήριξης στο κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στα σχολεία.

Η ημερίδα εστιάζει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση και τις «καλές πρακτικές», και για τον λόγο αυτό η δομή της είναι τριμερής.

Η ημερίδα περιλαμβάνει:

1) Εισηγήσεις

2) Παρουσιάσεις «καλών πρακτικών»

3) Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς, και γενικότερα σε όσους και όσες ενδιαφέρονται και αγωνιούν για την υγιή ανάπτυξη και την ψυχική συγκρότηση των παιδιών και των εφήβων και προσβλέπουν σε ένα ασφαλές σχολείο, το οποίο θα βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής, θωρακίζοντάς τους έναντι των εξαρτήσεων.

Βεβαιώσεις συμμετοχής στην ημερίδα θα δοθούν ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, όσοι συμμετάσχουν και σε ένα από τα προγραμματισμένα εργαστήρια θα λάβουν, εκτός από τη βεβαίωση συμμετοχής στην ημερίδα, χωριστή βεβαίωση παρακολούθησης του εργαστηρίου με την ειδική θεματική. Τέλος, όσοι συμμετάσχουν μόνο σε κάποιο εργαστήρι, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μόνο σ’ αυτό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Βασιλική Αναστασοπούλου, 213-1335-569

Κολιοφώτη Όλγα,   213-1335-302

Κωνσταντίνα Υφαντή, 210-9212961

Ελευθερία Αλαμπάνου, 210-9212961

 

FLEX (Future Leaders Exchange) Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,σας ενημερώνουμε ότι τοΥπουργείοΠαιδείας, ́ΕρευναςκαιΘρησκευμάτων τηςΕλλάδαςκαιτοΤμήμαΔημοσίωνΥποθέσεωντηςΑμερικανικήςΠρεσβείαςστηνΑθήνα

ανακοινώνουντηνεπέκτασητουπρογράμματοςανταλλαγήςFLEX (Future Leaders Exchange) καιστηνΕλλάδα. ΤοπρόγραμμαδίνειτηνευκαιρίασεμαθητέςαπότηνΕλλάδαπουφοιτούνστηνΓ’ΓυμνασίουκαιτηνΑ’ΛυκείουναλάβουνπλήρειςυποτροφίεςγιαναταξιδέψουνστιςΗ.Π.Α.Εκεί,θαφοιτήσουνσεαμερικανικάεκπαιδευτικάιδρύματα,γιαέναν(1) χρόνο,φιλοξενούμενοιαπόαμερικανικέςοικογένειεςυποδοχής.Ειδικότερα,προσφέρονταιδέκα(10) υποτροφίεςσεΈλληνεςμαθητέςκατάτησχολικήχρονιά2019 – 2020.Οιμαθητέςεπιλέγονταιμέσωενόςαξιοκρατικούκαιχωρίςκόστοςδιαγωνισμού,πουείναιανοιχτόςσεόσους/όσεςπληρούνταπαρακάτωκριτήρια:Κατάτοσχολικόέτος2018-2019 φοιτούνστηνΓ’ΓυμνασίουήστηνΑ’Λυκείουκαιείναιγεννημένοιαπό 1Ιανουαρίου 2002 έως 15 Ιουλίου 2004. Έχουνγενικόμέσοόροβαθμολογίαςίσοήμεγαλύτεροτου“καλώς” (13,1/20).Έχουνκαλήγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας.ΕίναιΈλληνεςπολίτεςκαιδικαιούνταιδιεθνέςδιαβατήριο.ΤοFLEX χρηματοδοτείταιαποκλειστικάαπότοΥπουργείοΕξωτερικών (U.S Department of State) τωνΗ.Π.Α.καιοργανώνεταιαπότονμηκερδοσκοπικόοργανισμό«ΤαΑμερικανικάΣυμβούλιαγιατηΔιεθνήΕκπαίδευση/ American Councils forInternational Education» (https://www.americancouncils.org/), πουαπότο1974 αποσκοπείστηνκατανόησημεταξύτωνλαών,τηνανταλλαγήιδεώνκαιτησυνεργασίαμέσωτηςεκπαίδευσης.

Οιενδιαφερόμενοιμπορούννασυμπληρώσουντηνηλεκτρονικήαίτησηγιατοπρόγραμμαστονιστότοποais.americancouncils.org/flex έωςτις19 Φεβρουαρίου2019,ενώπερισσότερεςπληροφορίεςβρίσκονταικαιστoνσύνδεσμοhttp://discoverflex.org/ . Επίσης,γιαπληροφορίες,μπορούννααπευθύνονταιαπευθείαςστηνκ.ΑναστασίαΦράγκου,ΕκπρόσωποτωνΑμερικανικώνΣυμβουλίωνγιατηνδιεθνήεκπαίδευση (+30 6946 604 002, greece@americancouncils.eu).[Περισσότερεςπληροφορίες:- FLEX_2019_Program_Brochure_Greece.pdf (https://aisforms.s3.amazonaws.com/ais/FLEX/2019/FLEX_2019_Program_Brochure_Greece.pdf ) - www.discoverflex.org - www.facebook.com/flexingreece/- E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ]. ΜετάτηναπουσίατουςαπότοΕλληνικόεκπαιδευτικόσύστημα,γιαένα (1)έτος,οιωφελούμενοιτωνενθέματιυποτροφιώνπροκειμένουνασυνεχίσουντηνφοίτησήτουςστασχολείατηςδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςάματηεπιστροφήτουςστηνΕλλάδα,υπάγονταιστιςεκάστοτεισχύουσεςνομοθετικέςδιατάξεις(σχετ.:i)τοΠ.Δ. 578/1977 (ΦΕΚ 191 τ.Α’7/7/1977)όπωςισχύει,ii)ηαριθμ.10645/ΓΔ4/22-1-2018ΥΑ(ΦΕΚ120 τ.Β’23/1/2018), όπωςισχύει.Επισυνάπτεταιενημερωτικόφυλλάδιογιατοεκπαιδευτικόπρόγραμμα.

ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΗΣΓΕΝΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται   στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο διερεύνησης των επιμορφωτικών τους  αναγκών και προτεραιοτήτων, εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το ΙΕΠ θεωρεί απολύτως αναγκαία τη   συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα, προκειμένου να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, απέστειλε σήμερα στις σχολικές μονάδες, το υπουργείο Παιδείας.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:
1.Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.

2.Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως:

 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 • Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
 • Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 • Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Οι παραπάνω οδηγίες , υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας, πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των κυλικείων.

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Την Παρασκευή 25/01/2019 κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων στα Χιτλερικά Στρατόπεδα Εργασίας και αποδίδοντας τιμή στους Έλληνες Ιουδαίους στο θρήσκευμα   οι μαθητές μας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις και παρακολούθησαν τις ταινίες αντι Ναζιστικού περιεχομένου:

α. Η ζωή είναι ωραία

β. Ο Πιανίστας

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου, για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως «Ημέρα μνήμης των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος». Η ημερομηνία επιλέχθηκε, διότι, εκείνη την ημέρα του 1945, λίγο πριν τη
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς
απελευθερώθηκε από τον στρατό των συμμάχων.
Με τον όρο «Ολοκαύτωμα» αναφερόμαστε στη μεγαλύτερη γενοκτονία στην παγκόσμια
ιστορία, τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τους ναζί. Στα κολαστήρια του θανάτου,
εξολοθρεύθηκαν με βασανιστήρια, τουφεκισμό, δηλητηριώδη αέρια, από την πείνα, τις
ασθένειες και την εξοντωτική καταναγκαστική εργασία, εκτός από τους Εβραίους, και Ρομά,
αιχμάλωτοι πολέμου, πολιτικοί κρατούμενοι, κομμουνιστές, ομοφυλόφιλοι, ανάπηροι και άλλοι.
Στο μεγαλύτερο μέρος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης
εκτυλίχτηκε η πλέον αδιανόητη βαρβαρότητα.
Ως κοινωνία οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη και να μην επιτρέψουμε ποτέ
ξανά την άνοδο του φασισμού. Σήμερα, δεν αρκεί να νιώθουμε αποτροπιασμό για τους ναζί.
Εκείνο που χρειάζεται είναι να σταθούμε απέναντι σε όσους εμπνέονται από αυτούς, να
επιλέξουμε την ειρήνη και όχι τον πόλεμο, την αγάπη και όχι το μίσος, την αδελφοσύνη και όχι
την ξενοφοβία, την αλληλεγγύη και όχι τη μισαλλοδοξία, την ανοχή στη διαφορετικότητα και
όχι τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή
ημέρα μνήμης και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, την
ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα, που σε όλη την Ευρώπη σημειώνεται ραγδαία
άνοδος της ακροδεξιάς, του φασισμού και της ναζιστικής ιδεολογίας, ο ρόλος των
εκπαιδευτικών καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμος, καθώς καλούνται να θωρακίσουν τους μαθητές,
ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοια βαρβαρότητα.
Την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, αλλά και κάθε ημέρα, οφείλουμε να
επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο επιζήσας από το στρατόπεδο του Άουσβιτς Πρίμο Λέβι στο βιβλίο του «Εάν αυτός είναι ο
άνθρωπος» έγραψε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν έπρεπε να βγει από εδώ, κανείς που θα
μπορούσε να φέρει στον κόσμο μαζί με το χαραγμένο στη σάρκα του νούμερο τη δυσοίωνη είδηση
του τι κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος στον άνθρωπο στο Άουσβιτς».
.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/01/2019 εξόρμηση εκπαιδευτικών δράσεων από το σχολείο μας. Η Α΄τάξη επισκέφθηκε το Μουσείο ορυκτολογίας στο ΕΚΠΑ και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Γ΄τάξη συμμετείχε σε διαδραστικά - βιωματικά εργαστήρια του Ιδρύματος Λασκαρίδη  και η Β΄τάξη παρακολούθησε την ταινία Τα παιδιά της χορωδίας και  το πρόγραμμα "Το σπήλαιο του Πλάτωνα" για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω:

Το σπήλαιο του Πλάτωνα- Μια μεταφορά στη σύγχρονη πραγματικότητα

                ΤΑΞΕΙΣ:Β΄- Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συνίσταται:σε καθηγητές Φιλόλογους και Θρησκευτικών.

Ακόμα και στον 21οαιώνα ο αρχαιοελληνικός μύθος είναι πιο επίκαιρος και διδακτικός από ποτέ!

Γιατί θυμόμαστε μόνο όσα νιώσαμε!

Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ πρόγραμμα διεξάγεται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού-«μέθοδος Λάκης Κουρετζής».

Μέσα από σωματικές, κινητικές και νοητικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων , διερευνητικής σκέψης και φωτογραφίες, οι μαθητές θα ανακαλύψουν τα αίτια και θα αναζητήσουν λύσεις. Κυρίως όμως θα νιώσουν ότι ο μύθος είναι κάτι που τους αφορά.

Το βιωματικό μας πρόγραμμα κινητοποιεί σώμα, μυαλό, ψυχή και ευελπιστεί να δώσει στα παιδιά κυρίως ερεθίσματα προς σκέψη και προβληματισμό, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε μετέπειτα μαθήματα, εντός της σχολικής τάξης.

Μετά το τέλος των βιωματικών ασκήσεων ακολουθεί ένα μικρό παραστασιακό μέρος από επαγγελματίες ηθοποιούς-εμψυχωτές, όπου μέσα από 4 διαφορετικές ιστορίες, συσχετίζεται ο μύθος με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πιο συγκεκριμένα με τα κινητά και τους υπολογιστές.

Επισκεφθείτε και τη σελίδα www.sinkinisis.com στην κατηγορία «Είπαν για εμάς», για να δείτε τις εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν τα βιωματικά μας προγράμματα.

Με εκτίμηση,

ΣυνΚίνησις

Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τη λειτουργία των σχολείων της Αττικής για την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αθήνα, 08 - 01 -2019
Αρ. Πρωτ.: 6311
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 2106914145
Fax: 2106984182
E-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:
www.patt.gov.gr
ΠΡΟΣ: Γραφεία Δημάρχων
Δήμων Περιφέρειας Αττικής
ΚΟΙΝ : - Γραφεία κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών
όλων των Π.Ε.
- Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
κ. Κ. Γαβρόγλου
-
Διευθύνσεις A ́θμιας και Β ́θμιας
Εκπαίδευσης όλων των Π.Ε.
Περιφέρειας Αττικής
Θέμα : Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τη λειτουργία των σχολείων της Αττικής για την
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου
Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι,
Μετά την έντονη χιονόπτωση στην Περιφέρεια Αττικής και τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί σε αρκετούς Δήμους και σε συνέχεια της καλής συνεργασίας μας, η Περιφέρεια
Αττικής προτίθεται να συνεχίσει την ενημέρωση των μαθητών και γονέων για την λειτουργία των
σχολείων και για αύριο
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου
2019. Η ενημέρωση θα παρέχεται μέσω της
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής και, πλέον, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής επισκεψιμότητάς της,
και μέσω της σελίδας μας στο facebook.
Με γνώμονα της ασφάλεια των μαθητών και την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων (προστασία
από ατυχήματα λόγω ολισθηρότητας, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.), κατά περίπτωση,
παρακαλείστε όπως έγκαιρα μας αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
(τηλ. επικοινωνίας 2132063505, 2132063508), κατάσταση με τα σχολεία των
Δήμων σας που ενδεχομένως θα λάβετε απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της διακοπής
μαθημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την έγκυρη ενημέρωση μαθητών και γονέων αλλά και
τον αποτελεσματικό συντονισμό μας ως φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι η
σχετική πληροφόρηση, θα επικαιροποιείται διαρκώς, ανάλογα με τη ροή της πληροφόρησης που
θα λαμβάνουμε από τους Δήμους σας. Παρακαλείστε δε να τηρείτε σχετική ενημέρωση για τις
αποφάσεις σας και στις ιστοσελίδες των Δήμων σας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Τελετή έναρξης σχ. χρονιάς 2018-2019

Νέα & Ανακοινώσεις

 

Εισάγετε όλες τις ανακοινώσεις και τα νέα του σχολείου , επιλέγοντας την κατάλληλη θεματική κατηγορία από το μενού αριστερά.

Υποκατηγορίες

 • Νέα
 • Ανακοινώσεις

  Έντυπο ατομικών στοιχείων

  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

   

 • Μόναχο 2023 Προσφορές

  Αναρτούμε τις προσφορές για την σχεδιαζόμενη πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας στο Μόναχο (7-11 Νοεμβρίου 2023) και ακολουθεί και το πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου.

  Κατατέθηκαν 5 προσφορές και επιλέχθηκε από την επιτροπή η προσφορά του πρακτορείου VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES.

  Ακολουθούν οι προσφορές: