ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00. Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 08:30. ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.