Όμιλοι

 Στο σχολέιο μας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω όμιλοι:

Όμιλος Παραδοσιακών Χορών

Όμιλος Ρητορικής

Όμιλος Προγραμματισμού

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/51oS5SYeTnxor1fU6